Polyfunkčná zabehnutá budova s EXKLUZÍVNYM bytom – centrum Spišská Nová Ves

870 000 €
Obľúbené

Stručne o nehnuteľnosti

 • ID nehnuteľnosti
 • 24587
 • 5 Izby
 • 3 Spálne
 • 2 Kúpeľne
 • 874.00 m2

Popis nehnuteľnosti

Firma ILP má pre vás EXKLUZÍVNE v ponuke predaja polyfunkčnú radovú 5 – podlažnú budovu s 15-timi prevádzkami, pivnicou a garážou o výmere 650 m2 a s 3 – podlažným, lukratívnym bývaním o výmere 224,6 m2 priamo v centre mesta Spišská Nová Ves.

Bytový dom s pôdorysom do L je využívaný na bývanie, na obchodné a administratívne účely, čiže bytové a nebytové priestory.
Budova je plne funkčná, celá zrekonštruovaná, všetky prevádzky a jednotlivé priestory majú vlastné kolaudácie podľa aktuálnych, prísnych noriem. Posledné kolaudácie prebehli v roku 2019. Z mestského archívu vieme, že prvá zmienka o budove bola v roku 1419. Celá budova bola niekoľkokrát zrekonštruovaná. Rekonštrukcia nebytových priestorov prebehla v roku 2003. Realizácia bytovej jednotky vrátane výmeny strechy bola ukončená v roku 2005. V roku 2000 bol objekt napojený na plyn a doplnené ústredné vykurovanie.

Bola spravená analýza prípadných rizík stavebno-konštrukčného charakteru, zmeny využívania územia, požiarnych a hygienických predpisov, právneho charakteru oblastí – výsledok je, že žiadne možné riziká sa nenašli.

Mesto Spišská Nová Ves:
Mesto má vyše 40 000 obyvateľov a predstavuje dynamicky sa rozvíjajúce administratívne, hospodárske, kultúrne a spoločenské centrum spišského regiónu. Samotné mesto plní úlohu kompletnej občianskej vybavenosti – sieť predškolských zariadení, základných, stredných škôl, vysokej školy, nemocnice s poliklinikou, pošty, kompletnej siete obchodov a služieb, obchodných domov, hypermarketov, hotelov, bánk, plavárne, kúpaliska, zimného a futbalového štadiónu, ZOO a v neposlednom rade Spišského divadla v Redute. Od krajských miest je Spišská Nová Ves vzdialená približne 77 km.

Lokalita bytového domu:
Bytový dom sa nachádza na centrálnej Zimnej ulici v Spišskej Novej Vsi a v jej pamiatkovej zóne. Dostupnosť a veľký dopyt po možnostiach, ktoré ponúka daná nehnuteľnosť udáva vysoký polohový koeficient. Pozemok je južne orientovaný. Prístup k domu je z mesta, z mestskej komunikácie s parkovacími miestami a zo spodnej strany traktu z mestskej komunikácie cez samostatnú parcelu vo vlastníctve. Zástavka MHD je situovaná priamo pri bytovom dome. Pred bytovým domom sa nachádza mestský park s fontánou.

Podľa znaleckého posudku má nehnuteľnosť polohu s najväčšou ekonomickou silou. Vzhľadom na kúpnu silu v okresnom meste Spišská Nová Ves a ceny nehnuteľností, je táto možnosť investície veľmi lukratívna. Prevádzky, ktorými je objekt obsadený, majú niekoľko ročnú históriu a veľké klientske zázemie – minimálne riziko migrácie.

Podnikateľské priestory (490 m2) :
Toho času je v objekte 12 podnikateľských subjektov v dlhodobom a stabilnom prenájme, ktoré zabezpečujú financovanie réžie celej budovy so ziskom. Momentálne neobsadený je jeden priestor na druhom nadzemnom podlaží, garáž a pivničné priestory o výmere 160 m2. Všetky podnikateľské priestory v prenájme sú ošetrené podľa aktuálnych noriem hygieny, sociálnej poisťovne, stavebného úradu a ďalších kontrolných úradov. Súčasné nájomné zmluvy sú predmetom kúpnej zmluvy.

Pivničné priestory (160 m2) :
Raritné pivničné priestory majú krásne klenbové stropy v pôvodnom renesančnom slohu. V pivničných priestoroch bol zamýšľaný projekt pre turistov – Spiš, turistické centrum. Historický priestor mal slúžiť ako prevádzka s obsluhou v dobových kostýmoch s vlastným platidlom a hercami na dotvorenie celej atmosféry. Podzemné priestory sa pre tento účel začali pripravovať. Je možné, že budúci majiteľ pri ďalších pivničných úpravách nájde historicky cenené nálezy.

Bytový priestor (224,6 m2) :
Lukratívna a reprezentatívna bytová jednotka s obytnou plochou 224,6 m2 je situovaná v troch úrovniach. Do užívania bola daná podľa kolaudačného rozhodnutia v roku 2005. Na prvom podlaží bytu je vstupnú chodba so vstavanými šatníkovými skriňami, schodisko na druhé podlažie, kde je práčovňa s technickou miestnosťou, sušiarňou, kúpeľňou so sprchovacím kútom, WC a kráľovské denné priestory s krbom a zimnou záhradou (17,58 m2). Tretie podlažie má tri spálne, šatník, oddychovú miestnosť, samostatné WC, kúpeľňu s vírivou vaňou, z ktorej pozeráte na nočnú oblohu. Kúrenie je zabezpečené plynovým kotlom s radiátormi. Materiály v bytovej jednotke sú kvalitné a dlhotrvajúce: protipožiarne dvere Pyrobatys; strešné, drevené okná Velux; plynový kotol a zásobník vody Vaillant; batérie Hansa; púzdrové, certifikované, masívne dvere; vírivá vaňa – Technopool, … .

Predáva sa kompletne zariadený.

Cena prenájmu týchto nehnuteľností začína od 850 € mesačne.
Najväčšími a najsilnejšími benefitmi bytového priestoru sú kvalita a pokojné, tiché bývanie v absolútnom súkromí napriek tomu, že sa nehnuteľnosť nachádza na tak exkluzívnom mieste, ako je priame centrum mesta.

Technické parametre:
Obvodové múry sú z kameňa a tehly hrúbky 1 000 mm (podzemná časť 1 000 – 1 500 mm). Stropy sú v pôvodnej časti klenbové. Strešná konštrukcia je v prednom trakte sedlová s vikiermi pokrytá ťažkou škridlou. V strednom trakte je strecha sedlová s valbou a pokrytím farbeným, zinkovaným, falcovaným plechom. Posledná prístavba (zadný trakt) má šikmú strechu s plechovým pokrytím. Klampiarske konštrukcie sú z farbeného a pozinkovaného plechu. Omietky sú hladké vápenno-cementové. Vonkajšie výplne sú v kombinácií drevené zdvojené, drevené EUROPROFIL a drevené zdvojené. Podlahy sú prevažne keramické dlažby (v každom priestore individuálne).

Bytový dom je napojený na elektrickú, vodovodnú, kanalizačnú a plynovú verejnú prípojku. Vykurovanie objektu je oceľovými teplovodnými radiátormi s ohrevom vlastnou plynovou kotolňou (bytová jednotka má samostatné kúrenie a ohrev TÚV).
Objekt je zabezpečený 24/7 bezpečnostnými zariadeniami a kamerovým systémom, čím budúci majiteľ získa nad celým objektom plnú kontrolu cez smartfón.

Nový majiteľ má k dispozícií stavebný projekt na nadstavbu s platným stavebným povolením. Táto nadstavba je plánovaná v zadnej časti dvorového traktu. Účel tejto nadstavby by bola nová VIP zóna pre podnikateľov – GOLD priestor.

VÝHODY kúpy:
– lukratívna poloha,
– prevádzky s dlhoročnou klientelou,
– minimálna migrácia prevádzok,
– zhodnotený kapitál okamžite pri kúpe,
– kvalita a stav budovy,
– žiadne nutné financie na opravu a fungovanie,
– exkluzívne bývanie v maximálnom súkromí / EXKLUZÍVNY prenájom.

Nehnuteľnosť nemá vyhotovený energetický certifikát.

Všetky bližšie informácie a video obhliadku vám ukážeme na osobnom stretnutí.

Naša firma vám je k dispozícii nielen v právnom poradenstve a príprave zmlúv, ale aj v prípade hľadania možnosti financovania. Firma ILP svojím klientom zároveň vie poradiť s prerobením priestoru novej nehnuteľnosti, s jej predbežným rozpočtom a s VÝSTAVBOU RODINNÝCH DOMOV.

————————-
Multifunctional house with commercial premises and EXCLUSIVE apartment – center, Spišská Nová Ves, Slovakia

ILP company presents you an EXCLUSIVE offer for sale of a multifunctional 5-storey house of ordinary construction with 15 commercial premises, a basement and a garage with an area of 650 m2 and with a 3-storey, lucrative housing with an area of 224.6 m2 right in the center of Spišská Nová Ves.

The L-shaped residential building is used for residential, commercial and administrative purposes, that is, residential and non-residential premises.

The building is fully functional, has been reconstructed as a whole, all the premises for offices and individual premises have their own acceptance commission certificates on commissioning in accordance with the applicable strict standards. The last acceptance certificates from the acceptance commission were received in 2019. It became known from the city archive that the first mention of the building dates back to 1419. The entire building has been reconstructed several times. Reconstruction of non-residential premises was carried out in 2003. The reconstruction of the residential block, including the replacement of the roof, was completed in 2005. In 2000, the building was connected to gas supply and central heating systems.
The analysis of possible risks of a construction and constructive nature, changes in the use of the land plot, fire and sanitary and hygienic standards, the legal status of the territories was carried out – the result was: no possible risks were detected.

The city of Spišská Nová Ves:
The city has more than 40,000 inhabitants and is a dynamically developing administrative, economic, cultural and social center of the Spišská region. The city itself fulfills the task of full-fledged improvement of public territories, there is a network of preschool institutions, primary and secondary schools, higher educational institutions, hospitals with polyclinics, post offices, a comprehensive network of shops and services, department stores, hypermarkets, hotels, banks, swimming pools, bathing places, ice and football stadiums, a zoo and the last but not least, the Spiš Theater in the Reduta. Spišská Nová Ves is located about 77 km from the regional cities.

Location of a residential building:
The residential building is located on the central Zimná ulica of Spišská Nová Ves, in its historical part. The availability and high demand for the options that this property provides indicate its high coefficient of location. The land plot is located in the south. Access to the house is carried out from the city, from the city road with parking spaces and from the lower side of the tract from the city road through a separate plot that is owned. A public transport stop is located directly next to the apartment building. In front of the apartment building there is a city park with a fountain.
According to the expert opinion, the real estate object has the location with the greatest economic efficiency. Due to the purchasing power in the district town of Spišská Nová Ves and real estate prices, this investment project is very profitable. The companies occupying this property have a long history and a large customer base and, as a result, minimal risk of migration.

Commercial premises (490 m2):
Currently, there are 12 commercial organizations in the building on the terms of a long-term and stable lease, which ensures profit when financing overhead costs for the maintenance of the entire building. At the moment, one room on the second floor, a garage and basements with an area of 160 m2 remain free. All commercial premises for rent are equipped in accordance with the current sanitary and hygienic standards, the requirements of social insurance, construction management and other inspection bodies. Current lease agreements are the subject of a purchase and sale agreement.

Basements (160 m2):
The rare basements have beautiful vaulted ceilings in the original Renaissance style. In the basement premises, a project was developed for tourists – Spiš is a tourist center. The historic premises were to serve as a commercial enterprise with service personnel in antique national costumes with their own banknotes and actors to complete the whole atmosphere. For this purpose, they began to prepare underground rooms. There is a possibility that the future owner may discover historically valuable finds during the further reconstruction of the basement.

Residential premises (224.6 m2):
A profitable and representative apartment with a living area of 224.6 m2 is located on three levels. It was put into operation in accordance with the decision of the admissions committee in 2005. On the ground floor of the apartment there is an entrance hall with built-in wardrobes, stairs to the second floor, where there is a laundry room with a utility room, a drying room, a bathroom with a shower, a toilet, as well as the royal living room with a fireplace and a winter garden. On the third floor there are three bedrooms, a dressing room and a relaxation room, a separate toilet, a bathroom with a hot tub from which you can look at the night sky. Heating is provided by a gas boiler with radiators. The materials in the residential block are high-quality and durable: Pyrobatys fire doors; Velux ceiling, wooden windows; Vaillant gas boiler and boiler; Hansa faucets; cabinet, certified, massive doors; hot tub – Technopool, … .
It is sold fully furnished.

The cost of renting this property starts from 850 euros per month.
The most significant advantages of the living space are its quality and a quiet, secluded life in absolute privacy, despite the fact that the property is located in such an exclusive location as the central part of the city.

Technical parameters:
The perimeter walls are made of stone and brick with a thickness of 1,000 mm (underground part 1 000 – 1 500 mm). The ceilings in the original part are vaulted. The roof structure of the front wing is gable, with dormer windows, covered with large tiles. In the central wing, the roof is gable with a hip hip roof covered with painted, galvanized, folded metal sheet. The last superstructure (rear wing) has a sloping roof covered with metal sheets. Roofing structures are made of painted and galvanized sheet metal. The lining is smooth lime-cement. The exterior coating is made in a combination of double wood, EUROPROFIL wooden lining and double wood. The floors are mostly tiled with ceramic tiles (in each room individually).
The residential building is connected to communal electric, water, sewer and gas utilities. The heating of the building is carried out by steel radiators of hot water supply with heating of its own gas boiler (the residential block has individual heating and hot water supply).
The property is guarded around the clock 24/7 with the help of security devices and a video surveillance system, which gives the future owner full control over the entire property through a smartphone.

The new owner will have at his disposal a superstructure construction project with a valid construction permit. This superstructure is planned at the rear of the courtyard wing. The purpose of this extension will be to create a new VIP zone for entrepreneurs – GOLD space.

Location:
Underground floor – basements 1st floor – Garage / storage room, tannery, insurance company ČSOB, tailoring, hairdressing and pedicure salon, archive, healthy food, window sales, nail studio 2nd floor – cosmetics, storage room, office space, entrance to a private living room 3rd floor – private living space 4th floor – private living space

ADVANTAGES of the purchase:
– advantageous location,
– commercial companies with a long-term database of customers,
– minimal migration of commercial companies,
– capital gains immediately after purchase,
– quality and good condition of the building,
– no funding is required for repairs and operation,
– exclusive residence with maximum privacy / EXCLUSIVE rental.

House in Slovakia, apartment in Slovakia, land plot in Slovakia, real estate in Slovakia, ready-made business in Slovakia, apartment for rent in Slovakia, real estate sale in Slovakia, business sale in Slovakia, real estate office, broker in Slovakia, shopping center, multifunctional house

Our company is at your disposal not only when providing legal advice and preparing contracts, but also when looking for financing options. At the same time, ILP can advise its clients on the redevelopment of the premises of a new property, the preparation of a preliminary budget, as well as the CONSTRUCTION of FAMILY HOMES.

——————————————————

Multifunktionales Haus mit gewerblichen Räumlichkeiten und exklusiver Wohnung – Zentrum, Spišská Nová Ves, Slowakei

ILP Company bietet Ihnen ein exklusives Angebot zum Verkauf eines multifunktionalen 5-stöckigen Hauses mit normalem Bau mit 15 Handelsgebäuden, einem Keller und einer Garage mit einer Fläche von 650 m2 und einem dreistöckigen, lukrativen Wohnraum mit einer Fläche von 224,6 m2 direkt im Zentrum von Spišská Nová Ves.

Das L-förmige Wohngebäude wird für Wohn-, Gewerbe- und Verwaltungszwecke genutzt, dh als Wohn- und Nichtwohnungsgebäude.
Das Gebäude ist voll funktionsfähig und wurde als Ganzes rekonstruiert. Alle Räumlichkeiten für Büros und einzelne Räumlichkeiten verfügen über eigene Zertifikate der Akzeptanzkommission in Bezug auf die Inbetriebnahme gemäß den geltenden strengen Standards. Die letzten Akzeptanzzertifikate der Akzeptanzkommission wurden 2019 eingegangen. Aus dem städtischen Archiv wurde bekannt, dass die erste Erwähnung über dieses Gebäude auf 1419 zurückreicht. Das gesamte Gebäude wurde mehrmals rekonstruiert. Die Rekonstruktion von nicht in Anspruch genommenen Räumlichkeiten wurde 2003 durchgeführt. Die Sanierungsarbeiten für den Wohnblock inklusive Dachwechsel wurden 2005 abgeschlossen. Im Jahr 2000 wurde das Gebäude an die Gasversorgungs- und Zentralheizungssysteme angeschlossen.

Die Analyse möglicher Risiken von Konstruktion und konstruktivem Charakter, Änderungen der Nutzung des Grundstücks, Brand- sowie des hygienischen Standards, der rechtliche Status der Gebiete wurde durchgeführt – das Ergebnis war: Es wurden keine möglichen Risiken festgestellt.

Die Stadt Spišská Nová Ves:
Die Stadt hat mehr als 40.000 Einwohner und ist ein dynamisch entwickeltes administratives, wirtschaftliches, kulturelles und soziales Zentrum der Spišská Region. Die Stadt selbst erfüllt die Aufgabe der vollwertigen Verbesserung der öffentlichen Bereiche in Gegenwart eines Netzes von Vorschuleinrichtungen, Grund- und Mittelschulen, Hochschuleinrichtungen, Krankenhäusern mit Poliklinik, Postämtern, einem umfassenden Netz von Geschäften und Dienstleistungen, Kaufhäuser, Hypermärkte, Hotels, Banken, Schwimmbäder, Schwimmplätze, Eis- und Fußballstadien, ein Zoo und nicht zuletzt das Spiš-Theater in Reduta. Spišska Nova Ves liegt etwa 77 km von den Regionalstädten entfernt.

Lage des Wohnhauses:
Das Wohnhaus befindet sich in der zentralen Straße Zimná ulica von Spišska Nova Ves in ihrem historischen Teil. Die Verfügbarkeit und die hohe Nachfrage nach den Optionen, die diese Immobilie bietet, zeugen von ihrem hohen Standortfaktor. Das Grundstück befindet sich im Süden. Der Zugang zum Haus erfolgt von der Stadt, von der Stadtstraße mit Parkplätzen und von der Unterseite des Traktes von der Stadtstraße über ein separates Grundstück, das sich im Eigentum befindet. Eine Haltestelle der öffentlichen Verkehrsmittel befindet sich direkt neben dem Wohnhaus. Vor dem Mehrfamilienhaus befindet sich ein Stadtpark mit Brunnen.
Dem Gutachten zufolge hat die Immobilie den Standort mit der größten Wirtschaftlichkeit. Dank der Kaufkraft in der Kreisstadt Spišská Nová Ves und den Immobilienpreisen ist dieses Investitionsprojekt sehr profitabel. Die Unternehmen, die diese Immobilie besetzen, haben eine lange Geschichte und einen großen Kundenstamm und haben daher minimales Migrationsrisiko.

Gewerbeflächen (490 m2):
Derzeit befinden sich im Gebäude 12 gewerbliche Organisationen unter langfristigen und stabilen Mietbedingungen, was einen Gewinn bei der Finanzierung der Gemeinkosten für den Unterhalt des gesamten Gebäudes ermöglicht. Im Moment ist ein Raum im zweiten Stock, eine Garage und ein Keller mit einer Fläche von 160 m2 frei. Alle vermieteten Geschäftsräume sind gemäß den geltenden Hygienevorschriften, den Anforderungen der Sozialversicherung, der Bauverwaltung und anderer Aufsichtsbehörden ausgestattet. Aktuelle Mietverträge sind Gegenstand eines Kaufvertrags.

Keller (160 m2):
Die seltenen Kellerräume haben schöne Gewölbedecken im ursprünglichen Renaissance-Stil. In den Kellerräumen wurde ein Projekt für Touristen entwickelt – Spiš ist ein Touristenzentrum. Der historische Raum sollte als Handelsunternehmen mit Servicepersonal in alten Trachten mit eigenen Geldmarken und Akteuren dienen, um die gesamte Atmosphäre zu vervollständigen. Zu diesem Zweck haben wir begonnen, unterirdische Räume vorzubereiten. Es besteht die Möglichkeit, dass der künftige Besitzer im Zuge der weiteren Sanierung des Kellers historisch wertvolle Funde entdecken kann.

Wohnräume (224,6 m2):
Die lukrative und repräsentative Wohnung mit einer Wohnfläche von 224,6 m2 befindet sich auf drei Ebenen. Es wurde gemäß der Entscheidung der Zulassungskommission im Jahr 2005 in Betrieb genommen. Im Erdgeschoss der Wohnung befindet sich ein Vorraum mit Einbauschränken, eine Treppe in den zweiten Stock mit Waschküche, Trockenraum, Badezimmer mit Dusche, WC sowie die königlichen Räume des Wohnzimmers mit Kamin und Wintergarten. Im dritten Stock befinden sich drei Schlafzimmer, ein Ankleidezimmer und ein Ruheraum, ein separates WC, ein Badezimmer mit Hydromassagebad, von dem aus Sie den Nachthimmel betrachten können. Die Heizung wird durch einen Gaskessel mit Heizkörpern bereitgestellt. Materialien im Wohnblock sind hochwertig und langlebig: Pyrobatys-Brandschutztüren; Velux-Decken-, Holzfenster; Vaillant-Gaskessel und -Kessel; Hansa-Armaturen; Gehäuse-, zertifizierte, massive Türen; Hydromassagebad – Technopool, … .
Die Wohnung wird voll möbliert verkauft.

Die Kosten für die Vermietung dieser Immobilie beginnen bei 850 Euro pro Monat.

Die wichtigsten Vorteile des Wohnraums sind ihre Qualität und ihr ruhiges, abgeschiedenes Leben in absoluter Privatsphäre, obwohl die Immobilie an einem so exklusiven Ort wie dem zentralen Teil der Stadt liegt.

Technische Daten:
Die Wände um den Umfang sind aus Stein und Ziegelsteinen mit einer Dicke von 1 000 mm (unterirdischer Teil 1 000 – 1 500 mm). Die Decken im ursprünglichen Teil sind gewölbt. Die Dachkonstruktion des vorderen Kotflügels ist zweiseitig, mit Dachfenstern, die mit großen Schindeln bedeckt sind. Im zentralen Flügel ist das Dach zweispurig mit einem Zeltdach, das mit lackiertem, verzinktem, falzigem Metallblech bedeckt ist. Der letzte Überbau (Hinterflügel) hat ein Pultdach, das mit Metallblechen bedeckt ist. Die Dachkonstruktionen bestehen aus lackiertem und verzinktem Blech. Die Verkleidung ist glatter Kalk-Zement. Die Außenbeschichtung ist in Kombination aus Doppelholz, EUROPROFIL-Holzverkleidungen und Doppelholz ausgeführt. Die Böden sind hauptsächlich mit Keramikfliesen ausgekleidet (in jedem Raum individuell).

Das Wohnhaus ist an die kommunalen elektrischen, Wasser-, Abwasser- und Gaskommunikation angeschlossen. Die Heizung des Gebäudes erfolgt durch Warmwasserheizkörper aus Stahl mit Heizung des eigenen Gaskesselraums (die Wohneinheit verfügt über eine individuelle Heizung und Warmwasserversorgung).

Die Immobilie wird rund um die Uhr mit Sicherheitseinrichtungen und Videoüberwachungssystemen bewacht, was dem zukünftigen Besitzer die volle Kontrolle über die gesamte Immobilie über ein Smartphone gibt.
Der neue Eigentümer wird ein Bauvorhaben mit einer gültigen Baugenehmigung zur Verfügung haben. Dieser Überbau ist im hinteren Teil des Innenflügels geplant. Der Zweck dieses Überbaus wird die Schaffung eines neuen VIP-Bereichs für Unternehmer sein – GOLD Space.

Lage:
Untergeschoss – Keller 1. Stock – Garage / Abstellraum, Häute-Produktion, Versicherung ČSOB, Schneiderei, Friseur und Pediküre-Salon, Bibliothek, gesundes Essen, Verkauf von Fenstern, Nagel-Studio 2. Stock – Kosmetik, Abstellraum, Büroräume, ein Eintritt in die private Wohnraum 3. Stock – privater Wohnraum 4. Stock – privater Wohnraum

VORTEILE des Kaufs:
– günstige Lage,
– kommerzielle Unternehmen mit langjähriger Kundschaft,
– minimale Migration von kommerziellen Unternehmen,
– Kapitalgewinne unmittelbar nach dem Kauf,
– Qualität und Zustand des Gebäudes,
– keine Finanzierung für Reparatur und Betrieb erforderlich,
– exklusive Residenz mit maximaler Privatsphäre / EXKLUSIVE Vermietung.

Haus in der Slowakei, Wohnung in der Slowakei, Grundstück in der Slowakei, Immobilien in der Slowakei, fertiges Geschäft in der Slowakei, Wohnung zur Miete in der Slowakei, Verkauf von Immobilien in der Slowakei, Verkauf von Unternehmen in der Slowakei, Immobilienbüro, Makler in der Slowakei, Einkaufszentrum, multifunktionales Haus

Unser Unternehmen steht Ihnen nicht nur bei der Bereitstellung von Rechtsberatung und Vertragsvorbereitung zur Verfügung, sondern auch bei der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten. Gleichzeitig kann ILP seine Kunden bei der Sanierung der Räumlichkeiten eines neuen Immobilienobjekts, der Vorbereitung eines Vorbudgets und dem Bau von Einfamilienhäusern beraten.

——————————————————

Многофункциональный дом с коммерческими помещениями и ЭКСКЛЮЗИВНОЙ квартирой – центр, Спишска Нова Вес, Словакия

Компания ILP представляет вам ЭКСКЛЮЗИВНО предложение к продаже многофункциональный 5-этажный дом рядовой застройки с 15 коммерческими помещениями, подвалом и гаражом площадью 650 м2 и с 3-этажным, лукративным жильем площадью 224,6 м2 прямо в центре города Спишска Нова Вес.

Жилое здание L-образной формы используется для проживания, в коммерческих и административных целях, то есть жилые и нежилые помещения.

Здание полностью функционально, в целом реконструировано, все помещения под офисы и отдельные помещения имеют собственные акты приемочной комиссии о сдаче в эксплуатацию в соответствии с действующими строгими стандартами. Последние акты приемки приемочной комиссии были получены в 2019 г. Из городского архива стало известно, что первое упоминание о здании относится к 1419 г. Всё здание несколько раз реконструировалось. Реконструкция нежилых помещений была проведена в 2003 году. Работы по реконструкции жилого блока, включая замену крыши, были завершены в 2005 году. В 2000 году здание было подключено к газоснабжению и проведено центральное отопление.
Был проведен анализ возможных рисков строительно-конструктивного характера, изменения использования земельного участка, противопожарных и санитарно-гигиенических норм, правового статуса территорий – результатом является то, что возможных рисков не обнаружено.

Город Спишска Нова Вес:
Город насчитывает более 40 000 жителей и представляет собой динамично развивающийся административный, экономический, культурный и общественный центр Спишского региона. Сам город выполняет задачу полноценного благоустройства общественных территорий, в наличии – сеть дошкольных учреждений, начальных и средних школ, высших учебных заведений, больницы с поликлиникой, почтовые отделения, комплексная сеть магазинов и услуг, универмаги, гипермаркеты, гостиницы, банки, плавательные бассейны, места для купания, ледовые и футбольные стадионы, зоопарк и, что не менее важно, Спишский театр в Редуте. Спишска Нова Вес находится примерно в 77 км от областных городов.

Расположение жилого дома:
Жилой дом расположен на центральной улице Зимней города Спишска Нова Вес, в его исторической части. Доступность и высокий спрос на варианты, которые предоставляет данная недвижимость, свидетельствуют о ее высоком коэффициенте месторасположения. Земельный участок расположен на юге. Доступ к дому осуществляется из города, с городской дороги с парковочными местами и с нижней стороны тракта с городской дороги через отдельный участок, находящийся в собственности. Остановка общественного транспорта находится непосредственно рядом с жилым домом. Перед многоквартирным домом находится городской парк с фонтаном.
Согласно экспертному заключению, объект недвижимости имеет местоположение с наибольшей экономической эффективностью. Благодаря покупательной способности в районном городе Спишска Нова Вес и ценам на недвижимость, этот инвестиционный проект является очень выгодным. Компании, занимающие этот объект недвижимости, имеют многолетнюю историю и большую клиентскую базу и как следствие минимальный риск миграции.

Коммерческие помещения (490 м2):
В настоящее время в здании находятся 12 коммерческих организаций на условиях долгосрочной и стабильной аренды, что обеспечивает прибыль при финансировании накладных расходов на содержание всего здания. На данный момент свободным остается одно помещение на втором этаже, гараж и подвальные помещения площадью 160 м2. Все коммерческие помещения, сдаваемые в аренду, оснащены в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими нормами, требованиями социального страхования, строительного управления и других проверяющих органов. Текущие договоры аренды являются предметом договора купли-продажи.

Подвальные помещения (160 м2):
Раритетные подвальные помещения имеют красивые сводчатые потолки в оригинальном ренессансном стиле. В подвальных помещениях был разработан проект для туристов – Спиш это туристический центр . Историческое помещение должно было служить в качестве коммерческого предприятия с обслуживающим персоналом в старинных национальных костюмах с собственными денежными знаками и актерами для завершения всей атмосферы. Для этой цели начали подготавливать подземные помещения. Существует вероятность, что будущий владелец в ходе дальнейшего проведения реконструкции подвала может обнаружить исторически ценные находки.

Жилые помещения (224,6 м2):
Прибыльная и представительская квартира с жилой площадью 224,6 м2 расположена на трех уровнях. Она был введена в эксплуатацию в соответствии с решением приёмной комиссии в 2005 году. На первом этаже квартиры находится прихожая со встроенными гардеробными шкафами, лестница на второй этаж, где расположена прачечная с подсобным помещением, сушильной комнатой, ванной комнатой с душевой кабиной, туалетом, а также королевские помещения гостиной с камином и зимним садом. На третьем этаже расположены три спальни, гардеробная, и комната для отдыха, отдельный туалет, ванная комната с гидромассажной ванной, из которой вы можете смотреть на ночное небо. Отопление обеспечивается газовым котлом с радиаторами. Материалы в жилом блоке высококачественные и долговечные: противопожарные двери Pyrobatys; потолочные, деревянные окна Velux; газовый котел и бойлер Vaillant; смесители Hansa; корпусные, сертифицированные, массивные двери; гидромассажная ванна – Technopool, … .
Продается полностью меблированная.

Стоимость аренды этой недвижимости начинается от 850 евро в месяц.

Самыми значительными и наиболее весомыми преимуществами жилой площади являются ее качество и спокойная, уединенная жизнь в абсолютной приватности, несмотря на то, что недвижимость расположена в таком эксклюзивном месте, как центральная часть города.

Технические параметры:
Стены по периметру выполнены из камня и кирпича толщиной 1 000 мм (подземная часть 1 000 – 1 500 мм). Потолки в оригинальной части сводчатые. Конструкция крыши переднего крыла двухскатная, с мансардными окнами, крытая крупной черепицей. В центральном крыле крыша двухскатная с шатровой вальмовой кровлей, покрытой окрашенным, оцинкованным, фальцевым металлическим листом. Последняя надстройка (заднее крыло) имеет наклонную крышу, покрытую металлическими листами. Кровельные конструкции выполнены из окрашенного и оцинкованного листового металла. Облицовка – гладкая известково-цементная. Внешнее покрытие выполнено в комбинации из сдвоенной древесины, деревянной вагонки EUROPROFIL и сдвоенной древесины. Полы в основном выложены керамической плиткой (в каждом помещении индивидуально).
Жилой дом подключен к коммунальным электрическим, водопроводным, канализационным и газовым коммуникациям. Отопление здания осуществляется стальными радиаторами горячего водоснабжения с отоплением собственной газовой котельной (жилой блок имеет индивидуальное отопление и горячее водоснабжение).
Объект недвижимости охраняется круглосуточно 24/7 с помощью охранных устройств безопасности и системы видеонаблюдения, что дает будущему владельцу полный контроль над всей недвижимостью через смартфон.
Новый владелец будет иметь в своём распоряжении проект строительства надстройки с действующим разрешением на строительство. Эта надстройка запланирована в задней части внутреннего дворового крыла. Назначением этой пристройки будет создание новой VIP-зоны для предпринимателей – GOLD пространства.

Расположение:
Подземный этаж – подвальные помещения 1-й этаж – Гараж / складское помещение, кожевенное производство, страховая компания ČSOB, пошив одежды, парикмахерский и педикюрный салон, архив, здоровое питание, продажа окон, ногтевая студия 2-й этаж – косметика, складское помещение, офисные помещения, вход в частное жилое помещение 3-й этаж – частное жилое помещение 4-й этаж – частное жилое помещение.

ПРЕИМУЩЕСТВА покупки:
– выгодное местоположение,
– коммерческие компании с многолетней клиентурой,
– минимальная миграция коммерческих компаний,
– прирост капитала сразу после покупки,
– качество и состояние здания,
– не требуется финансирования для проведения ремонта и эксплуатацию,
– эксклюзивная резиденция с максимальной приватностью / ЭКСКЛЮЗИВНАЯ аренда.

Дом в Словакии, квартира в Словакии, земельный участок в Словакии, недвижимость в Словакии, готовый бизнес в Словакии, квартира в аренду в Словакии, продажа недвижимости в Словакии, продажа бизнеса в Словакии, офис недвижимости, маклер в Словакии, торговый центр, многофункциональный дом

Наша компания находится в вашем распоряжении не только при предоставлении юридических консультаций и подготовке контрактов, но и в случае поиска вариантов финансирования. В то же время компания ILP может проконсультировать своих клиентов по вопросам перепланировки помещений нового объекта недвижимости, подготовки предварительного бюджета, а также СТРОИТЕЛЬСТВА СЕМЕЙНЫХ ДОМОВ.

Adresa: Zimná ulica
PSČ: 052 01
Krajina: Slovensko
Otvoriť v Mapách Google
Nehnuteľnosť ID : 24587
Cena: 870 000 €
Vlastnosť Veľkosť: 874.00 m2
Izby: 5
Spálne: 3
Kúpeľne: 2
Rok kolaudácie: 2019
Vlastníctvo: Osobné
Energetický certifikát: Bez Energetického certifikátu
Typ konštrukcie: Zmiešaná
Okná: Plastové
Dvere: Drevené
Podlaha: Drevená
Podlaha 2: Dlažba
Počet šatníkov: 1
Plocha pozemku: 911
Terasa: 17,58
Pivnica: 160
Garáž: áno
Podpivničenie: Úplné podpivničenie
Zariadenia: Kompletne zariadené
Umiestnenie: Centrum
Strecha tvar: Sedlová
Strecha info: Nová krytina
Stav nehnuteľnosti: Kompletná rekonštrukcia
Iné vlastnosti
Dvor
Obytné podkrovie
Oplotený pozemok
Súkromný priestor
Vínna pivnica
Zimná záhrada
3,373.16
za mesiac
 • Istina a úroky
 • Daň z nehnuteľností
 • Poplatky ZVD
3,373.16
Ut 03 okt
St 04 okt
Št 05 okt
Pi 06 okt
So 07 okt
Ne 08 okt
Po 09 okt
Ut 10 okt
St 11 okt
Št 12 okt
Osobne
Video chat
Vaše informácie

Kontaktujte ma

Zavolať 0914 145 545 Whatsapp

Podobné nehnutelnosti

3-izbový byt s balkónom na výmenu v SNV za 2...

Vymením za 2-izbový byt v SNV
Firma ILP má pre vás EXKLUZÍVNE na výmenu 3-izbový byt s balkónom v SNV vo veľmi dobrej lo ...

Rodinný dom s pozemkom v SNV na výmenu za 2-...

Vymením za 2-izbový alebo 3-izbový byt v SNV
Firma ILP má pre vás na výmenu FUNKČNÝ rodinný dom v SNV za 2-izbový byt v SNV alebo 3-izb ...
4 1 374.00 m2podrobnosti

2-izbový byt na výmenu na Koceľovej ulici za...

Vymením za 3-izbový byt v SNV
Firma ILP má pre vás na výmenu v SNV 2-izbový tehlový byt S DVOMA BALKÓNMI v bezprostredne ...

2-izbový byt v SNV na výmenu za 3-izbový byt...

Vymením za 3-izbový byt v SNV
Firma ILP má pre vás EXKLUZÍVNE na výmenu v SNV 2-izbový byt s neuveriteľne dobrou energio ...
52.00 m2podrobnosti

Kontaktujte ma

Zavolať 0914 145 545 Whatsapp

Požiadavka o stretnutie v kancelárii ILP

Ut 03 okt
St 04 okt
Št 05 okt
Pi 06 okt
So 07 okt
Ne 08 okt
Po 09 okt
Ut 10 okt
St 11 okt
Št 12 okt
Osobne
Video chat
Vaše informácie
 • Vyhľadávanie ponúk

  0 € do 500 000 €

  Viac možností vyhľadávania
 • Typy Nehnuteľností

 • Nehnuteľnosti v meste

 • Referencie

 • Vďaka tejto milej skupinke ľudí sme si našli náš vysnívaný budúci domov. Spolupráca prebehla bez problémov, zodpovedané boli všetky naše otázky.
  Ďakujem ?

  Ľubomíra Bdžochová Avatar Ľubomíra Bdžochová
  24. marca 2022


  Vsetko TIP-TOP!!! Genialny team, super spolupraca. Skvely rozhlad v kazdej oblasti. Velmi velmi sme vdacny ILP ze sme s ich pomocou nasli nase vysnivane byvanie ?

  Dagmara Almášiová Avatar Dagmara Almášiová
  7. februára 2022


  Ďakujeme za vašu pomoc pri hľadaní domčeka a pomoc pri predaji bytu, milí, ochotní a ústretoví ľudia, čo nemajú problém vybaviť a vyriešiť aj nemožné... ste SUPEEER ??
  pozdravujeme papagájicu Loruuuu

  Mgr. Daniel Recký Avatar Mgr. Daniel Recký
  7. novembra 2021


  Maximálna spokojnosť... super spolupráca, komunikácia

  jana poradiova Avatar jana poradiova
  7. novembra 2021

Porovnaj zoznamy

Ing. Patrícia Mihoková (Zvolenská)